Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

chestnuts
5178 1978
Reposted fromretaliate retaliate viaciasteczkowa ciasteczkowa
chestnuts
0551 c4da
important
Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viagetstoned getstoned
chestnuts
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
chestnuts
epic win!
Reposted frompilkunnussija pilkunnussija viascorpix scorpix
chestnuts
1017 d75e
Reposted fromscorpix scorpix
chestnuts
7569 2e02
Reposted fromIriss Iriss viaCarbonMonoxide CarbonMonoxide
chestnuts

May 25 2015

chestnuts
8309 b9e6 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaczarnefantazje czarnefantazje
chestnuts
8175 7805
always too sober
chestnuts
Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem. 
— Andrzej Grabowski
Reposted fromunr-eal unr-eal viaseverine severine
chestnuts
chestnuts

May 19 2015

chestnuts
6872 f44e
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viaseverine severine
chestnuts
6600 c01c
Reposted fromAnarriel Anarriel viazuuz zuuz
chestnuts
Reposted fromfelicka felicka viaadriannak adriannak
chestnuts
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
chestnuts
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 viaseverine severine
chestnuts
Lata rozpadają się na miesiące, miesiące na dni, dni na godziny, minuty na sekundy, a sekundy przeciekają. Nie złapie pan. Przecieka. Ucieka. Czym jestem? Jestem pewną ilością sekund - które przeciekły. Rezultat: nic. Nic.
Zaperzył się i wykrzykną: - Złodziejstwo!
— Witold Gombrowicz – Kosmos
Reposted fromnyaako nyaako viaseverine severine
chestnuts
5256 b978
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl