Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

chestnuts
fluorescentadolescentsoup.tumblr.com
— My new place, in case of another crash on Soup
chestnuts
9890 1bb3 500
Reposted frommoai moai viaciasteczkowa ciasteczkowa
chestnuts
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viasixandnine sixandnine
chestnuts
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaklebeknerwow klebeknerwow

July 09 2015

chestnuts
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viagabrysiowa gabrysiowa
chestnuts
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viagabrysiowa gabrysiowa
chestnuts

memestealingbisexual:

spentingarrulity:

twisteddoodles:

How to respond to the question ‘Are they twins?’. 

Adding from my brother: “You see it too??”

“Triplets, actually. I’m the third.”

chestnuts
3974 c7db
Reposted fromlittlefool littlefool viajagobella jagobella
chestnuts
chestnuts
Reposted fromoski oski via21gramow 21gramow
chestnuts
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
chestnuts
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaciasteczkowa ciasteczkowa
chestnuts
Kobiety mogą zrozumieć tylko to, co jest kobiece w mężczyźnie, mężczyźni tylko to, co jest męskie w kobiecie. Innymi słowy, żadna płeć nigdy nie zrozumie drugiej. Tłumacząc sobie jego zachowanie, możesz być pewna, że się mylisz. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"
chestnuts
Nauczyłam się wierzyć, że najbardziej niebezpiecznym człowiekiem świata jest ten, kto nie odczuwa wyrzutów sumienia. Ten, kto nigdy nie przeprasza i nie szuka przebaczenia.
— "Julia.Trzy tajemnice."
chestnuts
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
chestnuts
chestnuts
chestnuts
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viazuuz zuuz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl